Tối đa 500k | Áp dụng app Hạn dùng 28/02/2019
Áp dụng app Hạn dùng 22/02/2019
Đơn từ 60K Hạn dùng 04/03/2019
Tối đa 50% | Áp dụng đơn hàng đầu tiên Hạn dùng 01/05/2019
Đơn từ 60K Hạn dùng 04/03/2019
Đơn từ 100K | Tối đa 100K Hạn dùng 28/02/2019
Đơn từ 90K | Tối đa 50 Xu Hạn dùng 28/02/2019
Tối đa 400K Hạn dùng 28/02/2019