Áp dụng lần đầu Hạn dùng 31/07/2019
Áp dụng 5 chuyến Hạn dùng 15/10/2019
Áp dụng hai chuyến Hạn dùng 30/06/2019
Tối đa 500K Hạn dùng 20/06/2019
Đơn từ 500K Hạn dùng 15/01/2020
Đơn từ 500K | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 28/12/2019
Đơn từ 1.2 Triệu | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 31/12/2019
Đơn từ 800k Hạn dùng 30/06/2019