Đơn từ 100K | Tối đa 100K Hạn dùng 28/02/2019
Hạn dùng 25/04/2019
Đơn từ 500K Hạn dùng 15/01/2020
Đơn từ 700K | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 26/03/2019
Đơn từ 500K | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 28/12/2019
Đơn từ 800K | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 29/03/2019
Tối đa 100K Hạn dùng 08/05/2019
Đơn từ 1.2 Triệu | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 31/12/2019
Đơn từ 800k Hạn dùng 30/06/2019
Áp dụng app Hạn dùng 22/02/2019