Đơn từ 250K Hạn dùng 28/02/2019
Tối đa 20% Hạn dùng 28/02/2019
Tối đa 100K Hạn dùng 01/03/2019
Đơn từ 999K | Tối đa 50K Hạn dùng 28/02/2019
Đơn từ 5 Triệu | Tối đa 300K Hạn dùng 28/02/2019
Đơn từ 4 Triệu | Tối đa 200K Hạn dùng 28/02/2019
Đơn từ 2 Triệu | Tối đa 100K Hạn dùng 28/02/2019
Tối đa 100K Hạn dùng 08/05/2019
Đơn từ 1.2 Triệu | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 31/12/2019
Đơn từ 800k Hạn dùng 30/06/2019