Đơn từ 1.2 Triệu | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 31/12/2019