Tối đa 100K Hạn dùng 08/05/2019
Đơn từ 1.2 Triệu | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 31/12/2019
Đơn từ 800k Hạn dùng 30/06/2019
Tối đa 50% | Áp dụng đơn hàng đầu tiên Hạn dùng 01/05/2019