Tối đa 400K Hạn dùng 28/02/2019
Đơn từ 100K | Tối đa 100K Hạn dùng 28/02/2019
Tối đa 500k | Áp dụng app Hạn dùng 28/02/2019