Đơn từ 500K | Áp dụng thẻ tín dụng Hạn dùng 28/12/2019