Điều Khoản Dịch Vụ

Chỉnh sửa lần cuối vào 25-10-2017
 

Bộ điều khoản và điều kiện dưới đây chi phối việc sử dụng trang web này; bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện bạn không được sử dụng trang web này.

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của Laginate theo các điều khoản của chính sách bảo mật / chính sách về cookie của Laginate.
 

Giấy phép sử dụng website

Laginate và chủ sở hữu Laginate là sở hữu toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web và tài liệu trên trang web. Theo giấy phép dưới đây, tất cả những quyền sở hữu trí tuệ này đều được bảo lưu. Việc bạn sử dụng trang web này không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào của trang web hoặc nội dung mà bạn truy cập. 

Bạn chỉ có thể xem, tải xuống với mục đích ghi nhớ hoặc in ấn nội dung từ trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân, bạn nên tuân theo các hạn chế được nêu dưới đây và ở nơi khác trong Bộ điều khoản và điều kiện này.
 

Bạn không được:

 

Chấp nhận sử dụng

Trong bất kì mục đích nào, bạn không được phép gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web. Không được phép làm suy yếu tính sẵn có hoặc khả năng tiếp cận của trang web; hoặc bất kỳ cách nào trái pháp luật, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.

Bạn không được sử dụng trang web này để sao chép, lưu trữ, truyền tải, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm hoặc liên quan đến spyware, virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit hoặc bất cứ một phần mềm độc hại nào khác.

Bạn không được thực hiện bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu có hệ thống hoặc tự động (bao gồm nhưng không hạn chế việc cạo, khai thác dữ liệu và thu thập dữ liệu)  liên quan đến trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Laginate.

Bạn không được sử dụng trang web này để truyền tải hoặc gửi các thông tin thương mại không mong muốn.

Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến tiếp thị mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Laginate.
 

Giới hạn truy cập

Laginate có quyền hạn chế bạn truy cập vào một nội dung, khu vực hoặc toàn bộ trang web, theo quyết định của Laginate.

Nếu Laginate cung cấp cho bạn một ID và mật khẩu để bạn truy cập một nội dung, khu vực hạn chế của trang web thì bạn phải đảm bảo rằng ID và mật khẩu được giữ bí mật.

Laginate có thể vô hiệu ID và mật khẩu của bạn theo ý của Laginate mà không cần thông báo hoặc giải thích.
 

Nội dung người dùng

Trong các điều khoản và điều kiện này, "nội dung người dùng" có nghĩa là tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và tài liệu nghe nhìn khác) mà bạn gửi tới trang web này cho bất cứ mục đích nào.

Bạn đồng ý cho phép Laginate sở hữu giấy phép trên toàn thế giới, không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung người dùng của bạn trong bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hoặc trong tương lai. Bạn cũng đồng ý cho phép Laginate quyền cấp phép lại các quyền này và quyền đưa ra hành động vi phạm các quyền này.

Nội dung người dùng của bạn không được là bất hợp pháp, không được vi phạm các quyền hợp pháp của bên thứ ba và không có khả năng dẫn đến hành động pháp lý cho bạn hoặc Laginate hoặc bên thứ ba (trong mỗi trường hợp theo bất kỳ luật áp dụng nào).

Bạn không được gửi bất kỳ nội dung người dùng nào đến trang web mà đã từng là chủ đề của bất kỳ thủ tục pháp lý bị đe doạ thực tế nào hoặc khiếu nại tương tự khác.

Laginate có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu nào được gửi tới, được xuất bản hoặc được lưu trữ trên các máy chủ của Laginate.

Mặc dù các quyền của Laginate dựa theo các điều khoản và điều kiện liên quan đến "nội dung người dùng", Laginate không chịu trách nhiệm theo dõi việc đăng tải nội dung đó lên trang web này.
 

Không có bảo đảm

Trang web này được cung cấp "như hiện tại" mà không có bất kỳ hứa hẹn hoặc đảm bảo cụ thể nào. Laginate không có hứa hẹn hoặc bảo đảm nào liên quan đến trang web này hoặc thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này.

Không ảnh hưởng đến tính chung của đoạn trên, Laginate không bảo đảm rằng:

 

Trách nhiệm pháp lý

Laginate sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong mọi trường hợp, Laginate sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý.
 

Tính hợp lý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng việc loại trừ và giới hạn trách nhiệm được đưa ra trong tuyên bố trách nhiệm pháp lý trang web này là hợp lý.

Nếu bạn không nghĩ rằng hợp lý, bạn không được sử dụng trang web này.
 

Các bên khác

Bạn chấp nhận rằng, với tư cách là một công ty trách nhiệm hữu hạn, Laginate có quyền hạn chế trách nhiệm cá nhân của quản lý và nhân viên. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với quản lý hoặc nhân viên của Laginate về bất kỳ thiệt hại nào bạn phải chịu trong mối liên hệ với trang web.
 

Bồi thường

Bằng cách này, bạn phải bồi thường cho Laginate và cam kết thanh toán mọi thiệt hại, chi phí, trách nhiệm (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý và bất kỳ khoản thanh toán nào của Laginate trả cho bên thứ ba trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc tranh chấp theo lời khuyên của cố vấn Laginate) phát sinh hoặc bị Laginate phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này.
 

Vi phạm các điều khoản và điều kiện này

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của Laginate theo các điều khoản và điều kiện này, nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này dưới bất kỳ hình thức nào, Laginate có thể thực hiện hành động mà Laginate thấy phù hợp để xử lý vi phạm, bao gồm việc tạm ngừng truy cập của bạn vào trang web, cấm bạn truy cập trang web, chặn máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn khi truy cập vào trang web, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để yêu cầu họ chặn quyền truy cập của bạn vào trang web và / hoặc đưa vụ kiện lên tòa.
 

Biến thể

Laginate có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian. Điều khoản và điều kiện được sửa đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web này kể từ ngày công bố điều khoản và điều kiện sửa đổi trên trang web này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn đã bạn luôn cập nhật được điều khoản và điều kiện mới nhất.
 

Chuyển nhượng

Laginate có thể chuyển giao, ký hợp đồng hoặc thay đổi các quyền và nghĩa vụ của Laginate theo các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo cho bạn hoặc có sự chấp thuận của bạn.

Bạn không được phép chuyển nhượng, ký hợp đồng hoặc thay đổi các quyền và nghĩa vụ của Laginate theo các điều khoản và điều kiện này.
 

Tính chia rẽ

Nếu điều khoản và điều kiện được xác định bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các quy định khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nếu bất kỳ điều khoản bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được mà hợp pháp hoặc có hiệu lực thi hành nếu một phần của nó bị xóa, phần đó sẽ bị coi là bị xóa và phần còn lại của điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực.
 

Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản và điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Laginate liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và thay thế cho tất cả các thỏa thuận trước đây mà bạn sử dụng trên trang web này.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến điều khoản dịch vụ này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin dưới đây:

Laginate Team

[email protected]