Redmi System manager (No Root)

Redmi System manager (No Root)

Tiện Ích

Tắt ứng dụng hệ thống mà không cần root, loại bỏ bloatware, xóa các ứng dụng được cài đặt sẵn trên thiết bị Xiaomi

Tắt ứng dụng hệ thống mà không cần root, loại bỏ bloatware, xóa các ứng dụng được cài đặt sẵn, xóa các ứng dụng hệ thống trên thiết bị Xiaomi

Chọn Số Sao Tương Ứng Để Đánh Giá !

Các Phiên Bản Hiện Có

V1.1 Server Backup

13/06/2019

Thông Tin Ứng Dụng

Cập Nhật

Hôm Qua

Phiên bản

1.1

Kích Thước

946 KB

Yêu cầu Android

4.0 – 4.0.4 trở lên

Nhà Phát Triển

Prolong Services

Tải Từ Laginate

11 Lượt

Báo Cáo

Báo Lỗi / Cập Nhật