Trình quản lý trang Facebook

Trình quản lý trang Facebook

Doanh Nghiệp - Quản Lí

Quản lý Trang, ở mọi nơi.

Quản lý Trang Facebook, ngay từ điện thoại. Với ứng dụng Trình quản lý Trang, bạn có thể cập nhật thông tin và phản hồi khách hàng ngay lập tức.

Đăng trên di động: đăng thông tin cập nhật và quản lý Trang mà không cần dùng máy tính.

Tin nhắn: đọc và trả lời tin nhắn mà khách hàng gửi cho Trang của bạn.

Facebook và Instagram: liên kết các tài khoản để quản lý tin nhắn trên Facebook, bình luận về bài viết và bình luận trên Instagram trong một hộp thư.

Thông báo đẩy: nhận cảnh báo về hoạt động quan trọng và xem tất cả thông báo về Trang ở một nơi.

Thông tin chi tiết: theo dõi quảng cáo, số liệu thống kê và hoạt động trên Trang để bạn có thể xây dựng doanh nghiệp.

Bất kỳ ai quản lý Trang Facebook đều có thể tải xuống và sử dụng ứng dụng này miễn phí.
Chọn Số Sao Tương Ứng Để Đánh Giá !

Các Phiên Bản Hiện Có

Mới Nhất Apk

Hỗ trợ bởi Apkcombo

V202.0.0.38.110 Fshare

16/03/2019

V180.0.0.30.88 Fshare Upfile

26/02/2019

Thông Tin Ứng Dụng

Cập Nhật

16/03/2019

Phiên bản

202.0.0.38.110

Kích Thước

76.9 mb

Yêu cầu Android

5.0 – 5.1.1 trở lên

Nhà Phát Triển

Facebook

Tải Từ Laginate

18 Lượt

Báo Cáo

Báo Lỗi / Cập Nhật