Trình quản lý trang Facebook

Trình quản lý trang Facebook

Doanh Nghiệp - Quản Lí

  4.3

3.7

Giao Diện

3.9

Tương Tác

3.7

Nội Dung

3392

Khám Phá
Facebook Pages Manager là ứng dụng độc lập với Facebook. Ứng dụng này cho phép bạn quản lý Facebook Page của mình mà không cần kết nối trực tiếp tới tài khoản Facebook cá nhân.Với ứng dụng Trình quản lý Trang, bạn có thể cập nhật thông tin và phản hồi khách hàng ngay lập tức.

Ứng dụng này rất dễ sử dụng. Tường chính hiển thị thông tin giống như những gì có trên ứng dụng gốc, nhưng Facebook Pages Manager còn bao gồm cả lựa chọn để hiển thị Insights và các thông số về đăng tải. Người dùng có thể cập nhật hiện trạng của page, thêm ảnh và lọc đăng tải không được xem nhiều thông qua ứng dụng web và ứng dụng Facebook chuẩn.

Sử dụng cùng giao diện với ứng dụng Facebook, Facebook Pages Manager tuyệt vời dành cho những người có page riêng hoặc quản lý nhiều page cùng lúc.
Chọn Số Sao Tương Ứng Để Đánh Giá !

Các Phiên Bản Hiện Có

Thông Tin Ứng Dụng

Cập Nhật

27/06/2019

Phiên bản

216.0.0.47.118

Kích Thước

74.6 mb

Yêu cầu Android

5.0 – 5.1.1 trở lên

Nhà Phát Triển

Facebook

Báo Cáo

Báo Lỗi / Cập Nhật